Detail projektu

Název projektu: Odpoledne ve škole
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.08/02.0001
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. února 2010 do 30. června 2012
Celková alokovaná částka: 2 367 576,00 Kč
Popis:

Projekt je zaměřen na volnočasové a zájmové aktivity dětí se SVP navazující na ŠVP.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská
IČO subjektu: 70238898

Publikované produkty

 • Arterapie
  Evaluace, analýza, studie
  Základní a středoškolské vzdělávání – Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • Ergoterapie děvčata
  Evaluace, analýza, studie
  Základní a středoškolské vzdělávání – Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • informatika
  Evaluace, analýza, studie
  Základní a středoškolské vzdělávání – Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • Školní družina a klub
  Evaluace, analýza, studie
  Základní a středoškolské vzdělávání – Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • Ergoterapie chlapci
  Evaluace, analýza, studie
  Základní a středoškolské vzdělávání – Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání