Detail projektu

Název projektu: Přílležitost pro všechny II - podmínky pro výchovu a integraci v základní škole
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.08/01.0018
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. února 2009 do 31. ledna 2012
Celková alokovaná částka: 5 898 769,00 Kč
Popis:

Cílem projektu je vytvořit integrační výchovné prostředí rozvoje žáků se SVP. Hlavním výstupem projektu je výchovný program vytvořený učiteli.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Integra Vsetín
IČO subjektu: 69211612

Publikované produkty