Detail projektu

Název projektu: Zvýšená péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro usnadnění integrace
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.08/01.0015
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. února 2009 do 31. března 2011
Celková alokovaná částka: 1 186 643,00 Kč
Popis:

Cílem projektu bylo vytvořit systém péče, metodický materiál, který se věnuje péči o děti se SVP. V rámci projektu byla vytvořena Snoezelen místnost.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Vsetín, Luh 1544
IČO subjektu: 60990406

Publikované produkty