Detail projektu

Název projektu: Finanční vzdělávání žáků 2.stupně základních škol ve Zlínském kraji
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/02.0023
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. listopadu 2012 do 31. října 2014
Celková alokovaná částka: 3 683 057,54 Kč
Popis:

Projekt FV je tvořen třemi KA, které jsme realizovali.

KA 1 byla zaměřena na další vzdělávání pedagogů a k inovaci ŠVP na zapojených školách v oblasti FG. Vytvořili jsme systém spolupráce 12 ZŠ Zlínského kraje. Realizovali jsme 3 úvodní semináře zaměřené na standardy FG, metodiku výuky a zvýšení osobní FG. Na zapojených školác byl vytvořen minitým specialistů, kteří realizovali FV na škole a podporovali zájem dalších pedagogů o FV, aby po skončení projektu mohli ve škole rozvíjet FV. Tito specialisté se účastnili 4 seminářů, kde si rozšířili odborné znalosti problematiky FV, seznámili se s aktuálními problémy, které souvisí s nízkou FG, tak aby byli schopni zpracovat FV do ŠVP na svých školách a garantovat kvalitní vzdělávání žáků. V této KA byly realizovány stáže na školách z jiného kraje, které FG již úspěšně učí a to vč. projektové a kooperativní výuky.

KA2 - Pro zapojené školy byly pořízeny výukové materiály s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků. Balíček byl pořízen nákupem. Nakoupili jsme ucelený program výuky FG na 2. stupni ? Rozumíme penězům. Na publikaci oceňujeme, že praktické úkoly žáci řeší v modelových rodinách. Dále byla zakoupena kniha Finanční gramotnost II. Vzniklo 5 interaktivních prezentací na témata: Cena a inflace, včetně pracovních listů, Finanční produkty, Hospodaření domácnosti, Peníze, Základní práva spotřebitelů, včetně pracovního listu. Prezentace byly ověřeny ve výuce na všech zapojených školách.

KA3 - realizovali zážitkové školy v přírodě pro žáky ze všech zapojených škol, žáci si zvýšili své znalosti z oblasti FG a to prostřednictvím metod zážitkového vzdělávání, které přispívají nejen k rozvoji klíčových kompetencí v rámci FV, ale také ke zvýšení motivace žáků ke vzdělávání. Realizovali jsme evaluační seminář pro tým pedagogů žadatele projektu. Seminář vedli moderátoři Stanislava Křížová a Zdeněk Brož. Proběhla evaluace výsledků ověřování KA2 a KA3. Na základě této evaluace byly zpracovány finální úpravy výstupů projektu.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, Příspěvková organizace
IČO subjektu: 48505498
Webová adresa: http://www.zsbanov.cz

Partneři projektu

Název partnera: Občanské Sdružení Plán B
IČO subjektu: 26993406

Publikované produkty

123movies