Detail projektu

Název projektu: Zážitky s ICT v ZŠ, Neratovice, Byškovická
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2740
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Středočeský kraj
Doba realizace: od 1. září 2011 do 28. února 2014
Celková alokovaná částka: 569 652,00 Kč
Popis:

Cíle projektu byly splněny. Bylo vytvořeno 12 sad DUM z několika tematických oblastí a pedagogickými pracovníky školy došlo k absolvování 12 vzdělávacích akcí v oblasti ICT.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola, Neratovice, Byškovická 85
IČO subjektu: 70107122
Webová adresa: http://www.zspbyskovice.cz

Publikované produkty

 • Český jazyk a literatura I
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Člověk a příroda I
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, zeměpis, Člověk a příroda
 • Anglický jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Člověk a svět práce I
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a svět práce
 • Český jazyk a literatura II
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk a literatura III
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Člověk a svět práce II
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a svět práce
 • Člověk a jeho svět
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda II
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – chemie, přírodopis, zeměpis, Člověk a příroda
 • Člověk a zdraví
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Člověk a zdraví
 • Matematika I
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika II
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
123movies