Detail projektu

Název projektu: Výuka cizích jazyků s akcentem podpory rovného přístupu ke vzdělání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.10/02.0004
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 16. listopadu 2009 do 30. června 2011
Celková alokovaná částka: 1 873 594,00 Kč
Popis:

Záměrem projektu bylo zkvalitnění výuky cizích jazyků na prvním i druhém stupni základní školy v rámci školního vzdělávacího programu pro žáky se specifickými poruchami učení. Cílem bylo vytvořit kvalitní doplňkový výukový program s využitím moderních technologií (e-learning), který vytvoří stimulační prostředí pro samostatné a kombinované studium těchto žáků. Program k výuce jazyka anglického napomáhá redukovat jejich specifickou poruchu učení, zatímco vyučující může s ostatními dětmi pracovat běžnou formou.

Celá změna probíhala v těchto rovinách

  • 1. Tvorba e-learningového programu pro žáky se specifickými poruchami učení
  • 2. Zkvalitnění práce pedagogů s žáky se specifickými poruchami učení a zvýšení jejich kompetencí pro odstraňování bariér rovného přístupu.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70933979