Detail projektu

Název projektu: Kreativní dílna pro žáky aneb Kdo pracuje, nezlobí
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.10/02.0021
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 16. listopadu 2009 do 30. května 2011
Celková alokovaná částka: 1 614 982,00 Kč
Popis:

Projekt byl zaměřen na :

  • 1. zavedení moderních metod výuky dětí s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním) prostřednictvím vybudování výukových programů zaměřených na arteterapii, ergoterapii, které podpoří u žáků rozvoj klíčových kompetencí potřebných pro jejich maximální integraci do vzdělávacího procesu a do občanského života.
  • 2. zřízení a vybavení kreativní dílny v prostorách školy, ve které jsou nově vytvořené programy realizovány.
  • 3. proškolení pedagogů ve speciálních kurzech zaměřených na vybrané oblasti výtvarné a pracovní výchovy
  • 4. využívání a zavádění ověřených dobrých praktik prostřednictvím sdílení, výměňování zkušeností a námětů formou spolupráce základních škol i středních škol , ve kterých se žáci dále vzdělávají po ukončení základního vzdělání.

Projekt byl realizován ve spolupráci s partnerskou střední školou, ve které se žáci vzdělávají v učebních oborech cukrář, kuchař, aranžér.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola, Ostrava - Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
IČO subjektu: 64628183

Partneři projektu

Název partnera: Střední škola odborná a speciální, Klimkovice, příspěvková organizace
IČO subjektu: 00577090