Detail projektu

Název projektu: Chci, a proto umím
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.08/01.0008
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. února 2009 do 31. ledna 2012
Celková alokovaná částka: 2 083 397,00 Kč
Popis:

Projekt je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí dětí se SVP ve všech oblastech. V rámci projektu vznikly kurzy logopedie, grafomotoriky, muzikoterapie, canisterapie a byly k nim vytvořeny hodnotící listy, pro potřeby evaluace procesu vytváření lepších podmínek pro děti se SVP.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská
IČO subjektu: 70238898

Publikované produkty

 • Zdravotní tělesná výchova
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se sociálním znevýhodněním, Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • Multisenzorická místnost
  Evaluace, analýza, studie
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se sociálním znevýhodněním
 • Muzikoterapie
  Evaluace, analýza, studie
  Základní a středoškolské vzdělávání – Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • Grafomotorika
  Evaluace, analýza, studie
  Základní a středoškolské vzdělávání – Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • Solná jeskyně
  Evaluace, analýza, studie
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se sociálním znevýhodněním, Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • Plavání
  Evaluace, analýza, studie
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se sociálním znevýhodněním, Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • Logopedie
  Evaluace, analýza, studie
  Základní a středoškolské vzdělávání – Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • EVVO
  Evaluace, analýza, studie
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se sociálním znevýhodněním, Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání