Detail projektu

Název projektu: EU peníze do škol
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2963
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. září 2011 do 28. února 2014
Celková alokovaná částka: 428 489,00 Kč
Popis:

Jako škola zaměřená na vzdělávání žáků se SVP si vytýčila jako hlavní priority zkvalitnění výuky žáků.

Cílem projektu bylo prostřednictvím šablon

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Cíle projektu se podařily naplnit.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Střední škola CREDO, o.p.s.
IČO subjektu: 25386573
Webová adresa: http://www.credoskola.cz/

Publikované produkty

 • Fyzika
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Člověk a příroda
 • Matematika I
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika II
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Přírodopis I
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Člověk a příroda
 • Přírodopis II
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Člověk a příroda
 • Přírodověda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Rozumová výchova
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace
 • Tělesná výchova I
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Člověk a zdraví
 • Tělesná výchova II
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Člověk a zdraví