Detail projektu

Název projektu: Všichni máme stejnou cestu
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.08/01.0007
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. února 2009 do 30. září 2010
Celková alokovaná částka: 2 150 240,00 Kč
Popis:

Projekt je zaměřen na vzdělávání dětí se SVP. Jedním z cílů bylo zavedení moderních vyučovacích metod za pomocí ICT. Hlavně byly vytvořeny materiály do předmětu Informatika na I. stupni.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Zlín, Mostní
IČO subjektu: 61716391

Publikované produkty

 • Anglický jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace
 • Dějepis
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – nezařazeno
 • Fyzika
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – nezařazeno
 • Hudební výchova
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – nezařazeno
 • Chemie
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – nezařazeno
 • Občanská výchova
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – nezařazeno
 • Přírodověda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – nezařazeno
 • Vlastivěda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – nezařazeno
 • český jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace
 • matematika
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Prvouka
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – nezařazeno
 • Přírodopis
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – nezařazeno
 • Zeměpis
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – nezařazeno
 • Informatika 4.ročník
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Informatika a informační a komunikační technologie
 • Informatika 5. ročník
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Informatika a informační a komunikační technologie