Detail projektu

Název projektu: Zavedení efektivních strategií vzdělávání a péče o mimořádně nadané děti a jejich integrace v základní škole
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.08/01.0004
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. března 2009 do 29. února 2012
Celková alokovaná částka: 2 491 828,00 Kč
Popis:

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění výuky pro mimořádně nadané žáky. V rámci projektu vznikly hlavně soubory pracovních listů pro mimořádně nadané děti 1. - 5. ročník.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Zlín, tř. Svobody 868 ,příspěvková organizace
IČO subjektu: 71008110

Partneři projektu

Název partnera: Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín
IČO subjektu: 61716456

Publikované produkty