Detail projektu

Název projektu: Podpora a vylepšení podmínek výuky
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0078
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Liberecký kraj
Doba realizace: od 1. září 2010 do 28. února 2013
Celková alokovaná částka: 1 404 627,00 Kč
Popis:

V rámci projektu "Podpora a vylepšení podmínek výuky" byly realizované klíčové aktivity zaměřené na rozvoj jazykové, matematické, přírodovědné, čtenářské, informační gramotnosti a podporou výuky ICT (realizovány KA I/1, I/2, II/1, II/2, II/3, II/4, III/2, III/3, IV/1, IV/2, V/2, VI/3). KA vedoucí k individualizaci výuky (I/1, II/1, IV/1) byly realizovány průběžně po celou dobu projektu. Podpořeno bylo celkem 229 žáků a aktivity naplnily projektový záměr. Tvorba inovativních materiálů a jejich následné ověřování (I/2, II/3, III/2, IV/2, V/2) směřovalo především k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Celkem bylo vytvořeno 21 sad vzdělávacích materiálů, které jsou momentálně umístěné na sdíleném disku nebo přístupné v tištěné podobě na sekretariátu školy. Vzdělávací materiály vytvořené v rámci III/2 jsou taktéž přístupné na webových stránkách školy. Ověřování těchto materiálů se zúčastnilo celkem 1061 žáků napříč všemi ročníky. Vzdělávání pedagogických pracovníků (KA II/3, II/4, III/3, VI/3) probíhalo v návaznosti na dostupnou nabídku kurzů. Celkem bylo podpořeno 12 vyučujících (z toho 1 dvakrát).

Projekt naplnil projektový záměr vycházející ze školního vzdělávacího programu "Škola pro spokojené a zdravé děti". Všichni zainteresované strany (žáci, učitelé, vedení školy) hodnotí projekt jako přínosný a užitečný.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace
IČO subjektu: 72741791

Publikované produkty

 • Anglický jazyk 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Český jazyk a přírodověda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Čtenářská gramotnost
 • Český jazyk 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Dějepis a Výchova k občanství
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, výchova k občanství, Člověk a společnost
 • Matematika 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 4
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Německý jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, německý
 • Prvouka
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Prvouka a český jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Čtenářská gramotnost
 • Prvouka a Přírodověda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Přírodopis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Přírodověda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Vlastivěda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Vlastivěda a prvouka
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Vlastivěda a přírodověda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Čtenářská gramotnost
 • Zeměpis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
123movies