Detail projektu

Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ PRO EFEKTIVNÍ TRANSFER TECHNOLOGIÍ A ZNALOSTÍ V PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORECH
Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0011
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Geografické vymezení: Liberecký kraj
Doba realizace: od 7. března 2014 do 31. srpna 2015
Celková alokovaná částka: 21 427 414,30 Kč
Popis:

Prostřednictvím realizace projektu CZ1.07/2.3.00/45.0011 byl na Technické univerzitě v Liberci vybudován systém metodické podpory přípravy lidských zdrojů pro oblast přírodovědného a technického vzdělávání. Tato metodická podpora je určena pro volnočasové vzdělávání na všech stupních škol a zahrnuje jednak vzdělávací programy, jednak didaktické výukové materiály pro volnočasové vzdělávání zájemců o VaV z řad žáků ZŠ a SŠ. Prostřednictvím projektu byli také proškoleni vědecko-pedagogičtí pracovníci a studenti TUL v metodice a přístupech badatelsky orientované výuky v přírodních a technických vědách.

Informace o příjemci

Název příjemce: Technická univerzita v Liberci
IČO subjektu: 46747885
Webová adresa: http://www.tul.cz

Partneři projektu

Název partnera: DOCTRINA - střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o.
IČO subjektu: 28695020
Název partnera: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace
IČO subjektu: 46747991
Název partnera: Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace
IČO subjektu: 60252758
Název partnera: Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace
IČO subjektu: 65642376

Publikované produkty

 • Badatelská výuka ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Zkoumáme rozmanitosti přírody v terénu
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Termodynamika, aneb když se z tepla dělá věda
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Elektřina badatelsky
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Mechanika činnostně
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Netradiční problémové úlohy ve výuce fyziky na 2.st. ZŠ a SŠ
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Badatelsky orientovaný přístup ve výuce finanční gramotnosti
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče, ostatní
 • Badatelsky orientovaná výuka matematiky na 1.stupni ZŠ
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – matematika, pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Přírodověda a matematika badatelsky pro 1.st. ZŠ
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Bádání na pomezí fyziky a chemie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – fyzika, chemie, pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Jak bádat nad sluneční soustavou
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – fyzika, chemie, pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Architektura
  Metodika, manuál, příručka
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče, stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
 • Úpravy textilních materiálů
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Motorová vozidla I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Motorová vozidla II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Mikrobiologie 1.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – biologie, pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Mikrobiologie 2.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – biologie, pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Enviromentalistika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče, zemědělství a lesnictví, rybářství, ekologie a ochrana životního prostředí
 • Textilní technologie a vzorování
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Robotika a mikroelektronika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Aplikovaná fyzika
  Metodika, manuál, příručka
  Vysokoškolské vzdělávání – fyzika, pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Úvod do příkazového řádku Linux, Operační systémy
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Programování v bashi
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Základy algoritmizace
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Lekce informatiky bez počítače
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Programování robotických stavebnic I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Programování robotických stavebnic II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Robotika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Textilní techniky
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Mikropočítače
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Moderní 3D technolgie I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Senzorové aplikace optických vláken
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Aplikovaná matematika I
  Metodika, manuál, příručka
  Vysokoškolské vzdělávání – matematika, pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Aplikovaná matematika II.
  Metodika, manuál, příručka
  Vysokoškolské vzdělávání – matematika, pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Přístrojová a měřící technika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Analytická a forenzní chemie
  Metodika, manuál, příručka
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Chemie nanomateriálů
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – chemie, pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Mechanika s počítačem
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Základy logického řízení
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Základy spojitého řízení
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Biomedicína pro 2 st. ZŠ
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – biologie, pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Základy strojírenství I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Základy strojírenství II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Multimedia I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Multimédia II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Deformace nádoby
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – fyzika, pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Michelsonův interferometr
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – fyzika, pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Momentový klíč
  Ostatní
  Další vzdělávání – pedagogických pracovníků, další vzdělávání obecně
 • Fyzikální pexeso
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – fyzika, pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Chemické pexeso
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – chemie, pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Chemiku nezlob se
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – chemie, pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Koncepční studijní materiál pro kurz badatelsky orientované výuky ( Didaktický kurz)
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
123movies