Detail projektu

Název projektu: Spirála
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/48.0046
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Geografické vymezení: Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj, Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Doba realizace: od 4. července 2014 do 31. srpna 2015
Celková alokovaná částka: 14 800 389,86 Kč
Webová stránka: http://www.kvic.cz/stranka/368/Projekty/Ukoncene/Spirala
Popis:

Jednoroční projekt Spirála reagoval na potřebu pružně a systematicky vzdělávat učitele škol v oblasti kurikulární reformy a podporoval všechny oblasti výzvy č. 48. Cesta k naplnění cílů byla realizována ve spirále, a to od osobnostního vzdělávání přes pedagogické dovednosti ke kolegiální podpoře, od společného vzdělávání se přes společné učení ke společné reflexi, vše ve stále zvyšující se kvalitě. Tato cesta mohla být naplněna především chutí účastníků se vzdělávat a tvořit, a to za účinné podpory a vedení velmi kvalitních lektorů a kvalitní organizaci vzdělávacích aktivit. Pokud v navržené struktuře vzdělávání došlo i k nepatrné změně, pak vzdělávání nebylo tak účinné.

Takto definovanou spirálou bylo podpořeno 2053 osob, ve 234 vzdělávacích aktivitách. Rozsah vzdělávání byl zúročen průměrem 16,5 h na každou z podpořených osob. Účastníci ověřili nové formy vzdělávání (kolegiální podporu, vzájemné sdílení, tuzemské, zahraniční stáže, aj.), vše podpořili zpracováváním vlastních výstupů, tvořiví z nich pak vytvořili a zároveň odpilotovali nové metodické materiály, které jsou ostatním pedagogům určeny k rozvoji kvality jejich práce. Účinnou a efektivní podporu v zavádění změn do praxe zvyšovalo zapojení zejména vedoucích pracovníků škol.

I za tak krátkou dobu trvání projektu se podařilo zvýšit mentorské, popř. lektorské dovednosti u 74tvořivých učitelů, z toho 49 učitelů je schopno poskytovat kolegiální podporu v oblasti rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti na své škole,30 i mimo ni (7 krajů ČR), 25 učitelek v oblasti implementace kurikulární reformy(4 kraje ČR), a to v oblasti polytechnických činností, individualizace, apod.. Pro rozvoj dovedností kolegiální podpory byly zpracovány 5 nosných materiálů: Scénář 3 S, Nápadník menteeho, Scénář vzájemných návštěv na zkvalitnění implementace ŠVP PV, Nástroj ke zvyšování kvality práce učitele v předškolním vzdělávání a DVD - videonahrávky práce v MŠ.

Informace o příjemci

Název příjemce: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
IČO subjektu: 62330403
Webová adresa: http://www.kvic.cz

Partneři projektu

Název partnera: Step by Step ČR, o.p.s.
IČO subjektu: 26545381

Publikované produkty

9anime