Detail projektu

Název projektu: Řešení projektových úloh s modelováním a simulací zařízení a procesů ve výuce
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.16/01.0048
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj
Doba realizace: od 1. května 2012 do 31. srpna 2014
Celková alokovaná částka: 4 080 297,21 Kč
Popis:

Projekt podpořil v naší škole technické a přírodovědné vzdělávání cestou praktických činností s prvky projektové výuky. Při jeho realizaci byly využívány sestavy konstrukčních stavebnic Lego, včetně souprav pro měření se záznamem dat a robotiku.

Žáci řešili, pod vedením proškolených pedagogů, projektové úlohy od modelování prostředí a strojů v 1. - 5. ročníku, přes počítačová měření se záznamem dat až po programování modelů k jejich inteligentnímu chování v 6. - 9. ročníku školy.

V průběhu realizace projektu poznávali žáci formou exkurzí různá reálná prostředí, včetně vědeckých pracovišť Ústavu informatiky PEF Mendelovy univerzity nebo Technického muzea v Brně. Poznatky pak přetvářeli s pomocí stavebnic do konkrétních jednoduchých i velmi náročných modelů.

Své pokroky pravidelně prezentovali v regionálním tisku a televizi, na výstavách a workshopech svým rodičům, dětem z okolních mateřských a základních škol a širší veřejnosti. Na závěrečné konferenci se pochlubili i svými úspěchy v soutěžích, kterých se se svými výtvory zúčastnili. V březnu 2014 se v Brně konal 1. ročník Robotiády, do kterého se přihlásilo 50 týmů. Naši žáci tam nasbírali důležité zkušenosti, které zúročili na Robotickém dni v Kongresovém centru Praha v červnu 2014. Jednalo se o akci s mezinárodní účastí, zaměřenou na prezentaci a propagaci robotiky. Bylo přihlášeno 152 robotů a 235 účastníků z pěti zemí. Naše týmy vybojovaly v této konkurenci pěkné 7. a výborné 3. místo.

Učitelé pro práci se stavebnicemi zpracovali 7 metodických příruček a 3 e-learningové moduly se souborem úloh, které úspěšně prošly oponenturou MSVTS a P, AF Mendelovy univerzity Brno. Nové metodické postupy zapracovali do ŠVP.

Na závěr můžeme konstatovat, že všechny cíle projektu byly naplněny. V širších souvislostech se potvrdilo zvýšení zájmu žáků o vzdělávání, silnější motivace pro tuto činnost, přiblížení školní práce reálnému životu, profilace a lepší budoucí orientace v uplatnění se na trhu práce.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace
IČO subjektu: 49137077
Webová adresa: http://www.zshuskom.cz

Publikované produkty