Detail projektu

Název projektu: Inovativní přístup k výuce angličtiny na školách ve Zlínském kraji
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/02.0033
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. listopadu 2012 do 30. března 2015
Celková alokovaná částka: 12 742 243,58 Kč
Popis:

Projekt Inovativní přístup k výuce angličtiny na školách ve Zlínském kraji byl primárně zaměřen a po celou dobu realizace projektu byl také směřován k podpoře výuky angličtiny prostřednictvím její modernizace, zavádění netradičních forem do výuky a zlepšování podmínek pro využívání nejmodernější prezentační a multimediální techniky ve výuce, a to i mimo standardní vyučování.

Realizací projektu bylo rovněž dosahováno navázání a rozvoje partnerství mezi základními a středními školami za účelem výměny poznatků a předávání zkušeností.

Projekt byl úspěšně realizován po dobu 29 měsíců na 17 školách Zlínského kraje (9 ZŠ a 8 SŠ), které byly do projektu zapojeny na bázi partnerství bez finanční spoluúčasti. Všechny aktivity projektu byly směřovány především k cílové skupině žáků základních a středních škol Zlínského. Za dobu realizace projektu bylo podpořeno více jak 4 000 žáků a kolem 100 pedagogů se podílelo na samotné realizaci projektu jako jeho zaměstnanci a vytvářeli početný projektový tým.

Jednotlivé projektové aktivity se setkaly s velkým úspěchem jak mezi žáky, tak i pedagogy partnerských škol. Vzájemná spolupráce mezi školami navzájem, mezi jednotlivými školami a Krajským koordinačního centrem a spolupráce celého projektového týmu probíhala bez jakýchkoliv obtíži po celou dobu jeho realizace a také díky tomu se podařilo úspěšně dosáhnout všech stanovených cílů projektu.

Informace o příjemci

Název příjemce: Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.
IČO subjektu: 28297504
Webová adresa: http://www.kcdpv.cz/

Partneři projektu

Název partnera: Střední odborná škola Otrokovice
IČO subjektu: 00128198
Název partnera: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
IČO subjektu: 00559504
Název partnera: Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace
IČO subjektu: 00839329
Název partnera: Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm
IČO subjektu: 00843474
Název partnera: Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí
IČO subjektu: 00851574
Název partnera: Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace
IČO subjektu: 00851761
Název partnera: Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
IČO subjektu: 13643878
Název partnera: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
IČO subjektu: 14450437
Název partnera: Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
IČO subjektu: 47933810
Název partnera: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště
IČO subjektu: 60371731
Název partnera: Základní škola Vsetín, Ohrada 1876
IČO subjektu: 60990368
Název partnera: Základní škola 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace
IČO subjektu: 60990384
Název partnera: Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70436169
Název partnera: Gymnázium Kroměříž
IČO subjektu: 70843309
Název partnera: Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70879940
Název partnera: Základní škola,Uherský Brod,Pod Vinohrady 1420,okres Uherské Hradiště
IČO subjektu: 70932328
Název partnera: Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace
IČO subjektu: 75020220

Publikované produkty