Detail projektu

Název projektu: Rozšíření profesních kompetencí absolventů matematických studijních oborů prostřednictvím implementace výuky v cizím jazyce.
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0177
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. června 2012 do 31. května 2015
Celková alokovaná částka: 10 922 715,11 Kč
Webová stránka: http://www.interma.upol.cz
Popis:

Odborní pracovníci- pedagogové se zaměřili na spolupráci s jazykovými odborníky. Odborní pracovníci - pedagogové konzultovali s Jazykovými odborníky formulaci matematické terminologie v odborných textech. Odborní pracovníci - pedagogové, si připravovali podklady pro výuku v anglickém jazyce. Studenti byli ve vybraných vyučovacích jednotkách seznamováni se základní anglickou matematickou terminologií v příslušné vyučované disciplině.

Odborní pracovníci - pedagogové spolupracovali s pomocnými grafiky a doplnili některé texty o grafické prvky.

S Odborníky na LMS konzultovali Odborní pracovníci - pedagogové případné doplnění MiniAware o potřebné matematické komponenty (prvky).

Jazykoví odborníci spolupracovali s Odbornými pracovníky - pedagogy na podkladových materiálech a přípravě anglické matematické terminologie pro výuku. Jazykoví odborníci průběžně pracovali ve spolupráci s autory distančních textů na upřesnění překladů. Jazykoví odborníci konzultovali s Odbornými pracovníky - pedagogy matematickou terminologii a upřesňovali odpovídající anglické formulace. Rovněž spolupracovali s Odbornými pracovníky - pedagogy na přípravě pedagogů na výuku v anglickém jazyce ve vybraných výukových jednotkách u disciplín, které jsou zařazeny ve studijním programu.

Odborní pracovníci- pedagogové připravili testovací úlohy v anglickém jazyce. Tyto úlohy byly testovány na vzorku studentů z těchto univerzit: Pedagogická fakulta UP Olomouc(ČR), Katolická univerzita Ružomberok (SK), Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied (SK), University ofEastern (Finsko). Všechny univerzity mají uzavřenou spolupráci s katedrou matematiky PdF UP Olomouc v rámci programu Erasmus. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda je schopnost studentů porozumět anglicky formulovaným matematickým úlohám na všech universitách srovnatelná.

Informace o příjemci

Název příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
IČO subjektu: 61989592
Webová adresa: http://www.upol.cz

Partneři projektu

Název partnera: Masarykova univerzita
IČO subjektu: 00216224

Publikované produkty