Detail projektu

Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/02.0025
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. listopadu 2012 do 31. prosince 2014
Celková alokovaná částka: 3 669 178,20 Kč
Popis:

Projekt byl zaměřen na komplexní zvýšení kvality výuky šesti předmětů (přírodověda, přírodopis, chemie, fyzika, zeměpis a pracovní činnosti) na 4 základních školách ve Zlínském kraji. Projekt probíhal od listopadu 2012 do prosince 2014 a byl realizován bez zásadnějších problémů dle plánu nastaveného a zformulovaného v žádosti.

První aktivitou realizovanou v rámci projektu byla účast pedagogů zapojených do projektu na vzdělávacích workshopech zaměřených na inovativní přístupy ve výuce. Poznatky z těchto školení pak pedagogové využili pro vytváření inovativních výukových materiálů, což byla stěžejní aktivita projektu. Vytvořené materiály pak byly testovány/ověřovány v samotné výuce u žáků 4. - 9. ročníku (celkem u 746 žáků). Na základě postřehů pedagogů z výuky a dotazníkového šetření u žáků byly tyto materiály dopracovávány. Bylo tak zhotoveno 1082 výukových materiálů, které budou sloužit pro kvalitní výuku přírodovědných a technických oborů na základních školách.

V rámci projektu byly také řešeny stavební úpravy tří učeben v ZŠ Slušovice a pořízení drobného vybavení nutného pro bezproblémovou realizaci inovovaných výukových hodin.

Kvalitu a šíři vzdělávání pak doplnily exkurze žáků 8 a 9 ročníku u velkých lokálních zaměstnavatelů.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Slušovice, okres Zlín,příspěvková organizace
IČO subjektu: 49156080
Webová adresa: http://www.zsslusovice.cz/

Partneři projektu

Název partnera: Základní škola, Velehrad, okres Uherské Hradiště
IČO subjektu: 46956735
Název partnera: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace
IČO subjektu: 71003746
Název partnera: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace
IČO subjektu: 75022702

Publikované produkty