Detail projektu

Název projektu: Škola pro život
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2720
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Liberecký kraj
Doba realizace: od 3. října 2011 do 2. dubna 2014
Celková alokovaná částka: 1 864 037,00 Kč
Popis:

Projekt Škola pro život byl realizován v souladu s projektovým záměrem v období od října 2011 do dubna 2014. Do projektu se zapojila většina pedagogů a žáků 1.-9. ročníku. Cílem projektu bylo dosáhnout zlepšení stavu počátečního vzdělávání žáků naší školy, a to zkvalitněním a zefektivněním výuky, které bylo dosaženo:

  • 1. dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/3-2 osvědčení), finanční gramotnosti (VI/3-4 osvědčení), k využívání ICT ve výuce (III/3-28 osvědčení) a ke zlepšení jazykových kompetencí učitele ZŠ (II/4-2 osvědčení), celkem bylo proškoleno 26 pedagogů, nejvíce pedagogů se proškolilo v oblasti III/3, což vedlo k výraznému zlepšení přístupu pedagogů k ICT a jejímu aktivnímu využívání ve výuce, došlo také k celkovému zvýšení počítačové gramotnosti našich pedagogů,
  • 2. tvorbou a následným používáním nových digitálních učebních materiálů ve výuce (III/2), bylo vytvořeno 39 sad DUM, na jejichž tvorbě se podílelo 18 pedagogů, vytvořené DUM z českého, anglického a německého jazyka, matematiky, prvouky, vlastivědy, přírodovědy, výtvarné výchovy jsou sdíleny na www.onedrive.com, na školním intranetu a přehled vytvořených DUM je uveřejněn na webu školy www.zsturnov.cz, pedagogové vytvořené DUMy aktivně využívají i nyní po ukončení projektu, jsou pro ně inspirací pro tvorbu dalších digitálních učebních materiálů,
  • 3. zvýšením materiálního vybavení školy - nákup interaktivních tabulí, počítačů, notebooků, hlasovacího zařízení, softwaru, což vedlo k jejich aktivnímu využívání ve výuce a k dalšímu rozvoji školy v oblasti ICT, který byl do této doby zanedbáván.

Projekt hodnotíme jednoznačně pozitivně, i když agenda byly hlavně v počátcích projektu pro projektového manažera velmi náročná. Odevzdané monitorovací zprávy prošly bez větších obtíží následnou kontrolou ze strany MŠMT.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily
IČO subjektu: 00855049
Webová adresa: http://www.zsturnov.cz