Detail projektu

Název projektu: Mateřinky na stážích - výměna zkušeností mezi učitelkami mateřských škol
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/48.0122
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 12. srpna 2014 do 30. června 2015
Celková alokovaná částka: 3 887 521,80 Kč
Webová stránka: http://www.msdvorni.cz
Popis:

V rámci realizace projektu byl vytvořen komplexní systém pravidelných (tuzemských i zahraničních) stáží a workshopů učitelů MŠ, které mají svá specifická zaměření. Prostřednictvím pozorování, náslechu a zapojení se do aktivního vzdělávacího procesu jiné MŠ, získali učitelé MŠ zkušenosti, které využili při další práci s dětmi a předali je kolegům na svém pracovišti prostřednictvím celkem 37 seminářů pro kolegyně. Během realizace projektu bylo absolvováno celkem 73 dvoudenních tuzemských stáží a 26 pětidenních zahraničních stáží (Chorvatsko a Polsko). V rámci stáží byly učitelé mateřských škol seznámeni se zaměřením hostujících mateřských škol, kde byly také cíleně zapojeny do práce s dětmi. Součástí stáží byly i semináře, kde se stážisti učili pracovat s pomůckami, které mateřská škola využívá při práci. Po ukončení stáží zpracovaly učitelky mateřských škol závěrečnou zprávu ze stáže a vzdělávací materiály v podobě Myšlenkářů z tuzemských a zahraničních stáží (celkem bylo zpracováno 10 myšlenkářů). Ze zahraničních stáží byly zpracovány záznamy v podobě videí umístěných na DVD. Tyto videa byly prezentovány na seminářích pro kolegyně a budou i nadále využívány jako inspirace pro nové učitelky mateřských škol. Na seminářích pro kolegyně (celkem 37) byly představeny pomůcky, které využívají jiné MŠ. Součástí projektu byl také rozvoj učitelů a vedoucích pracovníků zapojených MŠ prostřednictvím společných workshopů (celkem 3). Na základě výše uvedených informací je možné konstatovat, že byly naplněny všechny stanovené cíle projektu. Realizace stáží byla pro učitele MŠ velmi podnětná a přínosná z hlediska pozorování a zapojení do výchovy a výuky na partnerské MŠ. Mnoho získaných osobních zkušeností nebo informací z myšlenkářů a videí převedli učitelé mateřských škol do předškolní výchovy na své vlastním pracovišti.

Informace o příjemci

Název příjemce: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Dvorní 763, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70984361
Webová adresa: http://www.msdvorni.cz

Partneři projektu

Název partnera: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Dětská 920, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70984646
Název partnera: Mateřská škola, Ostrava - Poruba, Oty Synka 1834, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70984689
Název partnera: Mateřská škola Čeladenská beruška, příspěvková organizace
IČO subjektu: 72069899
Název partnera: Základní škola a Mateřská škola Horní Město, okres Bruntál, příspěvková organizace
IČO subjektu: 73184276

Publikované produkty