Detail projektu

Název projektu: Rovné příležitosti, problematika péče o nadané žáky
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.04/01.0009
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Liberecký kraj
Doba realizace: od 1. října 2008 do 30. září 2011
Celková alokovaná částka: 4 214 020,00 Kč
Webová stránka: http://www.vctu.cz/psycholog
Popis:

Realizace projektu byla rozdělena do dvou základních aktivit:

  • 1. Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • 2. Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání

V rámci aktivity č. 1 probíhalo po celou dobu trvání projektu psychologické poradenství pro žáky na školách v Turnově i v prostorách Vzdělávacího centra, psycholog spravoval i webovou poradnu. Psychologové také pracovali se žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání na harmonizačních dnech jednotlivých škol, proběhly i semináře pro žáky středních škol na téma Efektivní učení. Na základních školách v Turnově probíhala výuka angličtiny pro žáky, kteří jsou v evidenci pedagogicko psychologické poradny. Pro nadané žáky základních škol (a víceletého gymnázia) byl vytvořen kurz Imagine logo – programování pro nadané žáky, šlo vždy o 24 tříhodinových setkání v každém školním roce. Žáci byli vybíráni na základě vstupního testu. Pro nadané žáky základních i středních škol fungoval od ledna 2009 Klub anglického jazyka pod vedením rodilého mluvčí. V prvním školním roce se po týdnu střídali žáci základních a středních škol, v dalších letech pak 1 pololetí docházeli žáci základních škol a 1 pololetí žáci středních škol. Během realizace projektu proběhlo také celkem … akcí v rámci Klubu Aj speciál. Žáci byli přijímáni na základě doporučení třídních učitelů a učitelů anglického jazyka jednotlivých škol.

V rámci aktivity č. 2 proběhly semináře a workshopy pro pedagogy, pedagogové využívali služeb psychologa. V rámci projektu proběhly tyto semináře:

Nadaní žáci

Agresivní žáci a jednání s nimi

Metody poznávání osobnosti

Prevence syndromu vyhoření

Zvyšování stresové tolerance

+ praktický seminář na téma Nadaní žáci pro pedagogy Gymnázia v Turnově

+ workshopy pod vedením speciálního pedagoga (1x na VCT a 1x na ZŠ ul. Žižkova)

Informace o příjemci

Název příjemce: VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s.
IČO subjektu: 26004674
Webová adresa: http://www.vctu.cz

Partneři projektu

Název partnera: Integrovaná střední škola, Turnov, Alešova 1723, příspěvková organizace
IČO subjektu: 00088170
Název partnera: Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace
IČO subjektu: 00581071
Název partnera: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Skálova 600, TURNOV
IČO subjektu: 00854794
Název partnera: Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace
IČO subjektu: 00854981
Název partnera: Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373,příspěvková organizace
IČO subjektu: 00854999
Název partnera: Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily
IČO subjektu: 00855049
Název partnera: Základní škola Turnov, 28. října 18, okres Semily
IČO subjektu: 00856126

Publikované produkty