Detail projektu

Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky na OA Ol
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0032
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 2. dubna 2012 do 1. dubna 2014
Celková alokovaná částka: 1 556 336,00 Kč
Popis:

Projekt Zkvalitnění a inovace na OA Ol byl realizován v období 2. 4. 2012-1. 4. 2014. Školou zvolené šablony I/2, III/2 a VI/2 byly realizovány dle plánu se všemi výstupy. V souvislosti s projektem bylo zapojenými učiteli vytvořeno celkem 704 učebních materiálů, z toho 600 dle konceptu DUM. Realizace projektu byla úspěšná a setkala se s kladným ohlasem u učitelů i žáků. Výhodou byla možnost zapojit více než polovinu učitelů OA a tím zdokonalit jejich ICT dovednosti. Díky nové výpočetní technice a DUMům byla zvýšena interakce mezi pedagogem a žákem. Realizací projektu na OAOl byl naplněn jeho název, výuka byla inovována a zkvalitněna.

Informace o příjemci

Název příjemce: Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11
IČO subjektu: 00601721
Webová adresa: http://www.oaol.cz

Publikované produkty

 • Anglický jazyk 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce, anglický
 • Anglický jazyk 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce, anglický
 • Anglický jazyk 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce, anglický
 • Anglický jazyk 4
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce, anglický
 • Anglický jazyk 5
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce, anglický
 • Anglický jazyk 6
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce, anglický
 • Biologie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Přírodovědné vzdělávání, biologické a ekologické vzdělávání
 • Český jazyk a literatura 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v českém jazyce, čtenářská gramotnost
 • Český jazyk a literatura 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v českém jazyce, čtenářská gramotnost
 • Český jazyk a literatura 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v českém jazyce, čtenářská gramotnost
 • Čtenářská gramotnost 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v českém jazyce, čtenářská gramotnost
 • Čtenářská gramotnost 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v českém jazyce, čtenářská gramotnost
 • Dějepis 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Společenskovědní vzdělávání
 • Dějepis 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Společenskovědní vzdělávání
 • Dějepis 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Společenskovědní vzdělávání
 • Dějepis 4
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Společenskovědní vzdělávání
 • Finanční gramotnost 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – finanční gramotnost, Ekonomické vzdělávání
 • Finanční gramotnost 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – finanční gramotnost, Ekonomické vzdělávání
 • Fyzika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – fyzikální vzdělávání, Přírodovědné vzdělávání
 • Informační a komunikační technologie 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
 • Informační a komunikační technologie 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
 • Informační a komunikační technologie 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
 • Informační a komunikační technologie 4
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
 • Informační a komunikační technologie 5
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
 • Občanská nauka 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – občan v demokratické společnosti, Společenskovědní vzdělávání, Průřezová témata
 • Občanská nauka 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – občan v demokratické společnosti, Společenskovědní vzdělávání, Průřezová témata
 • Ruský jazyk 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce, ruský
 • Ruský jazyk 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce, ruský
 • Ruský jazyk 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce, ruský
 • Španělský jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce, španělský
 • Tělesná výchova
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Vzdělávání pro zdraví
 • Účetnictví 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, ekonomika a administrativa
 • Účetnictví 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, ekonomika a administrativa
 • Zeměpis
  Studijní/vzdělávací materiál
  Střední odborné vzdělávání – Přírodovědné vzdělávání