Detail projektu

Název projektu: Rozvoj profesních a osobnostních kompetencí pracovníků škol a školských zařízení
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.51/01.0010
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. února 2012 do 31. ledna 2015
Celková alokovaná částka: 7 671 415,68 Kč
Webová stránka: http://www.profesnivzdelavani.eu
Popis:

Projekt byl zaměřen na podporu profesního rozvoje pracovníků škol a školských zařízení, ke zvýšení jejich osobnostních a profesních kompetencí formou vzdělávacích aktivit, které si volili podle svých individuálních potřeb. Vytvořeno bylo 15 vzdělávacích modulů, které byly realizovány jako jednorázové odpolední semináře nebo formou dvoudenního výjezdu, v jehož rámci byly realizovány vždy 4 výukové semináře. Plánováno bylo 22 odpoledních seminářů a 40 skupin na výjezdových vzdělávacích pobytech. Výuka probíhala v menších skupinách s důrazem na skladbu účastníků ve skupině - stejný typ zařízení, pracovníci z jednoho zařízení nebo účastníci, kteří pracovali se stejnou věkovou skupinou žáků a studentů.

Projekt obsahoval čtyři klíčové aktivity:

  • 1. Tvorba vzdělávacích modulů - vytvoření vzdělávacích programů, které byly předloženy MŠMT k akreditaci v systému DVPP. Ke každému vzdělávacímu programu byly vytvořeny rámcové sylaby - příručky, které sloužily lektorům jako podklad pro přípravu seminářů.
  • 2. Realizace vzdělávacích aktivit I. - 22 samostatných odpoledních seminářů.
  • 3. Realizace vzdělávacích zařízení II. - 40 skupin účastníků na dvoudenních výjezdech s výukou 4 seminářů.
  • 4. Hodnocení vzdělávání - průběžné hodnocení průběhu projektu na několika úrovních
  • Účastníci vyplňovali evaluační dotazníky, v nichž hodnotili výkon lektora, přínos pro praxi i osobní život, organizační zajištění - Lektor zhodnotil průběh semináře, práci se skupinou a znalosti účastníků
  • Supervizor hodnotil formy práce lektora, dodržení tématu a práci s účastníky
  • Metodik hodnotil dodržení obsahu semináře v porovnání se sylaby a způsob hodnocení znalostí účastníků, soulad, nesoulad s metodickým zaměřením a filosofií projektu

Informace o příjemci

Název příjemce: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí
IČO subjektu: 00843504
Webová adresa: http://www.oavm.cz

Publikované produkty

123movies