Detail projektu

Název projektu: Badatelem za poznáním vědy, techniky a přírody.
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.16/02.0012
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj
Doba realizace: od 1. února 2013 do 30. ledna 2015
Celková alokovaná částka: 6 326 030,00 Kč
Webová stránka: http://www.zsvelkebilovice.cz/badatel
Popis:

Projekt Badatelem za poznáním vědy, techniky a přírody byl zaměřen na zlepšení vzdělávání na ZŠ a zvýšení motivace žáků ke studiu přírodních a technických předmětů s cílem rozšířit a zdokonalit výuku těchto předmětů. Projekt byl rozdělen do 5 aktivit, které se mezi sebou propojovaly. Na základě aktivit projektu probíhaly v jednotlivých hodinách experimenty, vyučující využívali nové IT technologie ve výuce a současně probíhaly doprovodné aktivity. Vše bylo pravidelně sledováno, kontrolováno a byly naplňovány cíle projektu.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Velké Bílovice, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70933219
Webová adresa: http://www.zsvelkebilovice.cz

Publikované produkty