Detail projektu

Název projektu: Kariérní systém
Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0002
Typ projektu: individuální projekt národní (IPn)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 4: Systémový rámec celoživotního učení
Oblast podpory: Systémový rámec celoživotního učení
Geografické vymezení: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Doba realizace: od 15. března 2012 do 31. března 2015
Celková alokovaná částka: 30 000 000,00 Kč
Webová stránka: http://www.karieraucitelu.cz
Popis:

Projekt řešil kariérní systém v oblasti školství, který umožní učitelům a ředitelům škol celoživotní zvyšování kvality jejich práce s návazností na motivující systém odměňování podle transparentních pravidel. Zvyšování profesionality a zlepšování pracovních podmínek pedagogických pracovníků je dlouhodobě jednou z priorit MŠMT. Pro naplnění této priority bylo nutné v rámci projektu vytvořit víceúrovňové standardy pro učitele a pro ředitele, popsat podmínky a možnosti kariérního postupu, připravit hodnoticí procesy a navrhnout institucionální a finanční zajištění celého systému.

Hlavním cílem tohoto projektu bylo vypracovat karierní systém učitelů a ředitelů škol umožňující celoživotní zvyšování kvality jejich práce s návazností na motivující systém odměňování podle transparentních pravidel. Cílovou skupinu tvořili pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci škol, cíle projektu byly soustředěny na všechny druhy a typy škol bez ohledu na zřizovatele. Hlavní cílovou skupinou pro přímé zapojení do realizace projektu byli především učitelé a ředitelé základních a středních škol jako nejpočetnější zástupci pedagogických pracovníků i samotných účastníků dalšího vzdělávání.

Nejdůležitějším výstupem projektu je čtyřstupňový Standard učitele, postavený na profesních kompetencích učitele a jejich gradaci směrem k rostoucí kvalitě práce učitele. Dalším z důležitých výstupů projektu jsou podklady pro návrh legislativních změn a finančních opatření. Dále je navrhován popis specializované činnosti mentora. Důležitou součástí zavedení kariérního systému je systém podpory v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména vzdělávání k plánování profesního rozvoje, naplňování kompetencí stanovených ve Standardu učitele a vedení dokladových portfolií. Kariérní systém ředitelů je připraven ve fázi ucelené koncepce.

Informace o příjemci

Název příjemce: MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
IČO subjektu: 00022985
Webová adresa: http://www.msmt.cz

Partneři projektu

Název partnera: Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)
IČO subjektu: 45768455

Publikované produkty

123movies