Detail projektu

Název projektu: "Autitřídy v Břeclavi" - Vzdělávání dětí s autismem a poruchami autistického spektra
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.09/01.0001
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj
Doba realizace: od 1. dubna 2009 do 31. března 2011
Celková alokovaná částka: 2 107 719,20 Kč
Popis:

Projekt Autitřídy v Břeclavi se věnoval autistickým dětem se syndromem PAS. Věnoval se několika klíčovým aktivitám, výstupy se týkají učebních pomůcek. Brožura poskytuje metodické pokyny a příklady dobré praxe. Věnuje se popisu žáka se syndromem PAS, vzdělávání žáka v běžné třídě ZŠ, vzdělávání ve speciální třídě pro děti s PAS, uplatňované postupy ovlivňující vzdělávání žáků s PAS, postupy sociálního začlenění a zlepšující komunikaci.

Učební pomůcky pro počáteční rozvoj je metodická brožura s ukázkami pomůcek, které rozvíjí prostorové a smyslové jednání, senzomotoriku, jemnou motoriku, orientaci v ploše, zrakovou analýzu a syntézu.

Informace o příjemci

Název příjemce: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova 4
IČO subjektu: 70838771

Partneři projektu

Název partnera: Základní škola, Brno, Štolcova 16
IČO subjektu: 62157299

Publikované produkty