Detail projektu

Název projektu: Naše škola - dobrá škola
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3153
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. září 2011 do 28. února 2014
Celková alokovaná částka: 2 346 002,00 Kč
Webová stránka: http://www.skolaluh.cz
Popis:

Základní škola realizovala projekt v termínu od 1. 9. 2011 do 28. 2. 2014. Cíle byly plněny v souladu s podmínkami programu a projektovým záměrem školy. Realizované šablony pomohly rozvoji a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů ve snaze zvýšit uplatnitelnost na trhu práce a motivaci k dalšímu vzdělávání. Výstupy byly ověřovány ve vzdělávacím procesu a budou i nadále využívány v základním vzdělávání školy dle ŠVP ZV. Realizované výstupy byly hodnoceny v rámci MZ, kde ukazatelem jsou monitorovací indikátory. Hodnocení bylo prováděno na poradách, osobních rozhovorech a hospitacemi. Práce s výstupy bude i nadále monitorována. V rámci projektu nebyla pouze realizována šablona VI/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti z důvodu odchodu kvalifikovaného učitele ze školy. Realizace projektu jako celku a naplnění cílů nebylo ohroženo.

Všechny cíle projektu byly naplněny.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Vsetín, Luh 1544
IČO subjektu: 60990406
Webová adresa: http://www.skolaluh.cz

Publikované produkty

 • Pracovní činnosti III
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Člověk a svět práce
 • Přírodopis III
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Přírodopis II
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Přírodopis I
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Fyzika I
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Fyzika II
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Fyzika III
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Chemie I
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – chemie, Člověk a příroda
 • Chemie II
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – chemie, Člověk a příroda
 • ICT
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Informatika a informační a komunikační technologie
 • Matematika I
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika II
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika LMP I
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika LMP II
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Pracovní činnosti I
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a svět práce
 • Pracovní činnosti II
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Člověk a svět práce
 • Výtvarná výchova
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – nezařazeno
 • Zeměpis I
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
 • Zeměpis II
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
 • Zeměpis III
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
 • Anglický jazyk I
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk II
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk III
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk IV
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk LMP
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk V
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Český jazyk I
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk II
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk III
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk IV
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk LMP I
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk LMP II
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk V
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Člověk a svět I
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Člověk a svět LMP
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Dějepis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Přírodověda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Vlastivěda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět