Detail projektu

Název projektu: Pokusy ve výuce přírodovědných předmětů
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.26/02.0059
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. srpna 2013 do 31. prosince 2014
Celková alokovaná částka: 2 250 694,19 Kč
Popis:

Cílem projektu byla inovace a zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů a zvýšení efektivity výuky těchto předmětů zapojením ICT.

V rámci realizace projektu byly komplexně, didakticky a metodicky zpracovány praktické pokusy ve výuce přírodovědných předmětů, zejména v matematice, chemii a fyzice. Tyto pokusy byly následně ověřeny ve výuce a budou využívány pro výuku přírodovědných předmětů ve škole i nadále. Jednotlivé pokusy se opírali o moderní didaktické přístroje, které umožnily větší zapojení žáků do výuky a zvyšovaly ICT kompetence při následné analýze zjištěných dat. Žáci měli možnost využívat e-learning k prohloubení vědomostí získaných ve škole, ale také k mimoškolní přípravě.

Pedagogové v rámci realizace projektu prošli školeními, která jim umožnila realizaci přitažlivé výuky přírodovědných předmětů a zavedení aktivizačních prvků do svých hodin. Dále absolvovali školení zaměřené na rozvoj využití digitálních technologií a ICT ve výuce, zejména e-learningu.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70998400
Webová adresa: http://www.zsslatinice.cz

Publikované produkty