Detail projektu

Název projektu: Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.08/04.0006
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. srpna 2011 do 28. února 2013
Celková alokovaná částka: 2 625 526,14 Kč
Webová stránka: http://msazskm.cz/zs-a-ms-specialni-kromeriz/projekty/zkvalitneni-a-rozsireni-specialne-pedagogickych-a psychologickych-sluzeb-pro-zaky-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami/
Popis:

Projekt podpořil rovné příležitosti dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti vzdělávání, zvýšil kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránící rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání a podílel se na vytvoření centra integrované podpory.

Zkvalitnil a rozšířil nabídku školských poradenských služeb pro cílovou skupinu dětí a žáků s poruchou autistického spektra a kombinací postižení, jejich rodiče - zákonné zástupce a pedagogické pracovníky, kteří tyto žáky vzdělávají.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
IČO subjektu: 47935928
Webová adresa: http://msazskm.cz/

Partneři projektu

Název partnera: Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín
IČO subjektu: 61716464

Publikované produkty

  • Sborník
    Ostatní
    2. stupeň ZŠ – nezařazeno