Detail projektu

Název projektu: Moderní výuka a vzdělávání pro budoucnost
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.1235
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. února 2011 do 31. července 2013
Celková alokovaná částka: 2 357 240,00 Kč
Popis:

Cílem projektu bylo prostřednictvím šablon

I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

II/4 Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v ČR

II/5 Jazykové kurzy pro učitele cizího jazyka v zahraničí

III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků základních škol

IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol

IV/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

V/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů.

V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd.

V/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

VI/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti.

VI/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků základních škol.

VII/1 Prevence rizikového chování

VII/2 Zapojení asistenta pedagoga do procesu inkluzivního vzdělávání žáků se SVP

VII/3 Zapojení školního speciálního pedagoga nebo školního psychologa do procesu inkluzívního vzdělávání žáků se SVP

docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace
IČO subjektu: 61989142

Publikované produkty

 • Anglický jazyk 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Finanční gramotnost
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – finanční gramotnost, Matematika a její aplikace
 • Finanční gramotnost 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – finanční gramotnost, Matematika a její aplikace
 • Fyzika
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Chemie
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – chemie, Člověk a příroda