Detail projektu

Název projektu: "Společně na jedné lodi"
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/48.0057
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Geografické vymezení: Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. srpna 2014 do 30. června 2015
Celková alokovaná částka: 3 945 389,00 Kč
Popis:

Projekt s názvem "Společně na jedné lodi" probíhal v období od 1.8.2014 do 30.6.2015. Do projektu byli zapojeni čtyři partneři bez finančního příspěvku z Moravskoslezského a Olomouckého kraje, a to MŠ Studénka, MŠ Montevláček, MŠ Zelená a MŠ Vápenná. Projekt byl zaměřen na podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků zapojených mateřských škol v oblasti kurikulární reformy - konkrétně v oblasti polytechnického vzdělávání, a to prostřednictvím vzdělávání ve 14 akreditovaných kurzech vedených prezenční formou ve školících prostorách realizátora. Jednalo se o kurzy podporující profesní, osobnostní a sociální rozvoj učitelů MŠ. Projekt zahrnoval také realizaci tuzemských a zahraničních stáží pro vybrané učitelky MŠ. Tyto stáže proběhly v Praze, Itálii a ve Španělsku. Bezproblémový chod projektu zajišťoval realizační tým ve složení Věcný manažer, Finanční manažer a Hlavní manažer projektu.

Klíčové aktivity projektu:

  • a) DVPP v oblasti podpory polytechnického vzdělávání - I. a II. část (KA 1 + KA 2)
  • b) DVPP v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje (KA 3)
  • c) Odborné stáže PP v tuzemsku a zahraničí (KA 4)
  • d) Závěrečné vyhodnocení uskutečněných projektových aktivit (KA 5)

Veškeré klíčové aktivity byly úspěšně zrealizovány a proběhly všechny v nich zařazené vzdělávací kurzy.

Informace o příjemci

Název příjemce: HERTIN s.r.o.
IČO subjektu: 48395617
Webová adresa: http://www.hertin.cz

Partneři projektu

Název partnera: Mateřská škola Studénka
IČO subjektu: 00848671
Název partnera: Mateřská škola Ostrava - Mariánské Hory, Zelená 73/A, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70984191
Název partnera: Mateřská škola Montevláček
IČO subjektu: 71342265
Název partnera: Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace
IČO subjektu: 75028905

Publikované produkty