Detail projektu

Název projektu: Brána jazykům otevřena
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.16/02.0032
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj
Doba realizace: od 1. dubna 2013 do 30. března 2015
Celková alokovaná částka: 3 467 293,00 Kč
Webová stránka: http://www.bakalka.cz
Popis:

Nositel projektu se již několik desítek let specializuje na výuku cizícch jazyků. Na základě povolení MŠMT vyučuje předměty pracovní činnosti a informatika v anglickém jazyce. Proto bylo logickým syústěním, začlenit metodu CLIL do výuku ostaních předmětů. Prostředkem k dosažení cíle je právě zrealizovaný projekt Brána jazykům otevřena.

V rámci projektu byly vytvořeny výukové sady a audiovizuální materiály pro výuku prvouky, přírodovědy, informatiky, pracovních činností, přírodopisu a dějepisu s využitím metody CLIL. Vše bylo zpracováno pro prostředí Moodle a e-learningové aktivity.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková organizace
IČO subjektu: 48512681
Webová adresa: http://www.bakalka.cz

Publikované produkty