Detail projektu

Název projektu: Vizuální komunikace, otevřený prostor k výchově a vzdělávání - komplexní inovace pedagogických, výtvarně pedagogických a uměnovědných studijních oborů
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0075
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. června 2012 do 30. dubna 2015
Celková alokovaná částka: 16 174 485,44 Kč
Webová stránka: http://kvv.upol.cz/index.php? seo_url=projekty-vizualni-komunikace
Popis:

Projekt byl zaměřen na inovace pedagogických, výtvarně pedagogických a uměnovědných studijních oborů, které garantují řešitelské katedry Pedagogické a Filozofické fakulty UP v Olomouci. Na základě mezioborové spolupráce byly provedeny potřebné dílčí inovace 67 stávajících disciplín a vytvořeno 10 nových mezioborových studijních modulů (v rámci stávajících akreditací), každý o rozsahu 10 disciplín, doplněné studijními oporami a didaktickými pomůckami. Obsah modulů reflektoval zejména rozvoj vizuální komunikace, nových médií a informačních a komunikačních technologií a orientován byl rovněž na uměleckou tvorbu, chápanou jako proces specifického poznání, během něhož jsou překračovány hranice jednotlivých oborů. Došlo také k podpoře studentských praxí, zvýšení propojenosti vzdělávání s potřebami praxe a k realizaci studijních seminářů a pobytů, během nichž byly zvýšeny jazykové a odborné kompetence zapojených akademických pracovníků a doktorandů. Pozornost byla věnována také zavedení dosud chybějícího systému zjišťování kvality výuky.

Informace o příjemci

Název příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
IČO subjektu: 61989592
Webová adresa: http://www.upol.cz

Publikované produkty

123movies