Detail projektu

Název projektu: Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/48.0133
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Geografické vymezení: Ústecký kraj
Doba realizace: od 10. července 2014 do 30. června 2015
Celková alokovaná částka: 9 731 419,62 Kč
Webová stránka: http://www.ujep.cz
Popis:

Projekt se zaměřoval na oblast metodické podpory profesního rozvoje učitele-na jeho profesní odborný i osobnostní rozvoj, na průběžnou reflexi jeho práce a nabídl učitelům konkrétní postupy a nástroje ke zvyšování pedagogické, psychodidaktické a oborové kompetence.

Projekt efektivně propojil všechny účinné formy rozvoje pedagogických pracovníků-rozvoj lektorských dovedností, oblast polytechnického a environmentálního vzdělávání a získávání praktických zkušeností formou stáží. Kurzy osobnostního a sociálního rozvoje umožnily získané odborné a pedagogické znalosti, dovednosti a zkušenosti účinně aplikovat do výchovně vzdělávací praxe MŠ a ZŠ.

Informace o příjemci

Název příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO subjektu: 44555601

Publikované produkty

9anime