Detail projektu

Název projektu: Sociální integrace žáků s těžkým zdravotním postižením v Poděbradech
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.05/04.0009
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Středočeský kraj
Doba realizace: od 20. srpna 2012 do 31. ledna 2013
Celková alokovaná částka: 2 502 706,25 Kč
Popis:

Byl vyvinut Speciální základní školou U Bažantnice originální program s využitím moderní

technologie iPadů pro alternativní a augmentativní komunikaci dětí s omezenou možností mluvené řeči, který

bude odzkoušen a předán k volnému šíření.

Dále byla vypracována metodika pro práci s iPadem ve vzdělávání žáků na prvním stupni základní školy

praktické .

Bylo proškoleno 165 pedagogických pracovníků a uskutečnilo se 13 školení. Proškolením se zvýší úroveň

poskytovaných služeb školy, která zajišťuje vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením. Pedagogičtí

pracovníci získají nové kompetence, dovednosti a vědomosti v různých aplikovaných terapiích (míčkování,

bazální stimulace, trampoterapie, plavání, ZRTV, náprava poruch učení, práce se stresem).

Rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zvláště s potřebou alternativní a augmentativní komunikace

využívají při aktivaci a instalaci programů do iPadu metodickou a technickou podporu metodika -

technika.

Informace o příjemci

Název příjemce: Speciální základní škola, Poděbrady, U Bažantnice 154
IČO subjektu: 70837091

Partneři projektu

Název partnera: občanské sdružení PŘÍSTAV
IČO subjektu: 26527057

Publikované produkty