Detail projektu

Název projektu: Rozšíření a zkvalitnění nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlovarském kraji
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.11/01.0003
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Geografické vymezení: Karlovarský kraj
Doba realizace: od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010
Celková alokovaná částka: 4 975 301,95 Kč
Webová stránka: http://www.pckvary.cz
Popis:

Cílem projektu bylo prohloubení a rozšíření kompetencí učitelů hlavně v oblasti metodiky, didaktiky výuky Cj, EVVO, ICT, částečně řízení a kurik. reformy. Rozšíření nabídky vzděl. programů, export do vzdálenějších oblastí KV kraje a zkvalitnění organizace DVPP.

Cílovou skupinou byli učitelé KV kraje (kvalifikovaní s praxí, začínající a nekvalifikovaní), prioritně z oblastí s horší dostupností.

V rámci tohoto GP došlo k vytvoření a následné akreditaci 160 vzdělávacích programů DVPP, z toho 15 bylo zaměřených na ŽP a 20 na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Proběhlo proškolení pedagogických pracovníků v těchto kurzech, kteří se tak stali podpořenými, resp. úspěšně podpořenými osobami. Dále byla vytvořena příručka pro potřebu vzdělavatelů v oblasti DVPP, která definuje metodiku tvorby vzdělávacích programů určených k akreditaci. Poslední klíčovou aktivitou bylo vytvoření www portálu - vzdělávací dílny, který je otevřen odborné pedagogické veřejnosti a na kterém dochází ke zveřejňování dostupných materiálů z pořádaných vzdělávacích programů DVPP, dále dochází k výměně zkušeností, jsou zde aktuální odkazy, evaluační nástroje.

Informace o příjemci

Název příjemce: PECKA - Centrum celoživotního vzdělávání Karlovy Vary, o.p.s.
IČO subjektu: 26383381
Webová adresa: http://www.pckvary.cz

Partneři projektu

Název partnera: Hutur
IČO subjektu: 27025896
Název partnera: Základní škola Františkovy Lázně
IČO subjektu: 47721006
Název partnera: Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25 příspěvková organizace
IČO subjektu: 70933766
Název partnera: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb
IČO subjektu: 70976473
Název partnera: Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary
IČO subjektu: 70981043
Název partnera: 2.základní škola Cheb, Májová 14
IČO subjektu: 70987181
Název partnera: Základní škola, Mariánské Lázně, Ruská 355, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70997543

Publikované produkty

123movies