Detail projektu

Název projektu: Profesní rozvoj pedagogických pracovníků v technických oborech s podporou digitálních technologií
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.41/01.0036
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj
Doba realizace: od 23. dubna 2012 do 30. března 2015
Celková alokovaná částka: 7 468 408,13 Kč
Webová stránka: http://www.c-agency.cz
Popis:

Cílem projektu bylo podpořit technické a přírodovědné vzdělávání v Jihomoravském kraji. Toho jsme se snažili dosáhnout především vytvořením e-learningových materiálů v 7 modulech, které se vyučují na středních školách.

Konkrétně pro software AutCAD, Autodesk Inventor, Autodesk 3ds MAX, Autodesk MAP 3D, Autodesk Revit Architecture a pro předměty mechatroniky a robotiky a projektové řízení v technických oborech. Čtyři z těchto materiálu pak byli upraveny pro použití žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

Informace o příjemci

Název příjemce: Computer Agency o.p.s.
IČO subjektu: 25549511
Webová adresa: http://www.c-agency.cz

Partneři projektu

Název partnera: Vysoké učení technické v Brně
IČO subjektu: 00216305

Publikované produkty