Detail projektu

Název projektu: Interaktivní škola pro žáka 21.století
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0020
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. září 2010 do 28. února 2013
Celková alokovaná částka: 1 092 990,00 Kč
Popis:

Cílem projektu bylo prostřednictvím šablon

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků

II/4 Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v ČR

III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

V/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů.

V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd.

Všechny cíle projektu byly naplněny.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70983950

Publikované produkty

 • Český jazyk_1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk_2
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • dějepis_1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • dějepis_2
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Informatika_1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Informatika a informační a komunikační technologie
 • Informatika_2
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Informatika a informační a komunikační technologie
 • Informatika_3
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Informatika a informační a komunikační technologie
 • Matematika
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Prvouka a vlastivěda_1
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Prvouka a vlastivěda_2
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • přírodopis, chemie a fyzika
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, chemie, přírodopis, Člověk a příroda
 • přírodověda a prvouka
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Zeměpis_1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
 • Zeměpis_2
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda