Detail projektu

Název projektu: Učíme se s ESA
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0033
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Středočeský kraj
Doba realizace: od 1. dubna 2013 do 31. prosince 2014
Celková alokovaná částka: 4 630 506,85 Kč
Popis:

Projekt byl zahájen na jaře roku 2013. V prvních měsících probíhaly konzultace na jednotlivých zapojených partnerských školách, během kterých bylo vyjasňováno, jak by měly vypadat výstupy projektu, aby měly co nejlepší využití. Školy navrhovaly vlastní témata, která by využily ve výuce a realizační tým vyhodnocoval, do jaké míry je možné tato témata naplnit a jak je možné je naopak rozšířit, aby odpovídaly záměrům projektu (využití geoinformačních technologií, integrace materiálů ESA). Všechna tato témata byla probrána na společném setkání zástupců všech partnerských škol, zástupce Evropské kosmické agentury a zástupců realizačního týmu na semináři dne 14. června.

Poté byla zahájena příprava vzdělávacích materiálů na dohodnutá témata. Příprava byla náročná, jelikož podobná témata se v Česku dosud prakticky nerealizovala, takže příprava trvala po celý zbytek projektu. Velkým přínosem pro realizační tým byla stáž tří jeho členů v sídle Evropské kosmické agentury na začátku října 2013, kde byly po jednání se zástupci ESA vybrány materiály, které by bylo dobré integrovat do českého prostředí. Byla zároveň nastíněna strategie další spolupráce s ESA.

Od září 2013 ale byla realizována i pilotní výuka vytvořených materiálů. Ta se nejprve odehrávala na partnerských školách projektu, později se rozšířila i do škol nepartnerských. V září roku 2014 proběhly dva semináře určené pro zástupce nových škol, aby se seznámili s výstupy projektu a možnostmi zapojení do něj. To odstartovalo pilotní výuku ve velkých objemech. Ve výsledku bylo podpořeno více žáků, než kolik činil povinný monitorovací indikátor. Většina pilotní výuky byla realizována lektory realizačního týmu, neboť učitelé měli zájem o přizvání odborníků z projektu k nim do škol. V závěru projektu ale začali provádět pilotáže našich produktů i někteří učitelé z nepartnerských škol.

V rámci projektu bylo také do partnerských škol dodáno 90ks tabletů, aby tyto školy mohly realizovat výstupy projektu vyžadující tablety.

Informace o příjemci

Název příjemce: SCIENTICA AGENCY, s.r.o.
IČO subjektu: 27586022
Webová adresa: http://www.agid.cz

Partneři projektu

Název partnera: Univerzita Karlova v Praze
IČO subjektu: 00216208
Název partnera: Základní škola Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
IČO subjektu: 47005203
Název partnera: Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148 příspěvková organizace
IČO subjektu: 47011327
Název partnera: Základní škola a Mateřská škola Křivoklát
IČO subjektu: 47017635
Název partnera: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211
IČO subjektu: 48683868
Název partnera: Základní škola Ing. M. Plesingera - Božinova Neratovice
IČO subjektu: 49516256
Název partnera: Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800
IČO subjektu: 49518925
Název partnera: Gymnázium, Příbram, Legionářů 402
IČO subjektu: 61100226
Název partnera: Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954
IČO subjektu: 61894371
Název partnera: Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný, Smetanovo nám. 1310
IČO subjektu: 61894427
Název partnera: Základní škola Benešov, Jiráskova 888
IČO subjektu: 75033062

Publikované produkty

123movies