Detail projektu

Název projektu: Podpora modernizace výuky ICT
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2198
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. července 2011 do 31. prosince 2013
Celková alokovaná částka: 501 485,00 Kč
Popis:

Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech probíhalo individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bylo v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70994366
Webová adresa: http://zsjindrichov.cz

Publikované produkty

 • Anglický jazyk I
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk II
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Český jazyk I
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk II
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk III
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Člověk a jeho svět I
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Člověka a jeho svět III
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Člověka a jeho svět II
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Matematika I
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika II
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika III
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace