Detail projektu

Název projektu: Alternativní pohybové aktivity ve vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.10/11.0009
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 11. listopadu 2008 do 31. října 2011
Celková alokovaná částka: 2 999 990,00 Kč
Popis:

Projekt podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen žáci se SVP) v rámci vzdělávací oblasti Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání_Člověk a zdraví. Tato podpora je založena na přípravě a realizaci programu pro využívání alternativních pohybových aktivit jako speciálních organizačních forem a metod výuky pro žáky se SVP. Projekt dále umožní školení pedagogických pracovníků v oblasti těchto metod a forem práce. Na základě zkušeností s popisovaným programem bude vytvořen speciální seminář, který seznámí pedagogické pracovníky na školách Moravskoslezského kraje (ty kteří se věnují žákům se SVP):1) s možnostmi využití alternativních pohybových aktivit ve vzdělávání žáků se SVP a 2) se zkušenostmi žadatele s tímto programem. Projekt vytvoří speciální metodické materiály jako návod pro využívání alternativních pohybových aktivit jako speciálních forem a metod práce s žáky se SVP ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola příspěvková organizace, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19
IČO subjektu: 64628159

Partneři projektu

Název partnera: Centrum handicapovaných lyžařů, o.s.
IČO subjektu: 26533782
Název partnera: SK KONTAKT OSTRAVA
IČO subjektu: 26985136
Název partnera: Dětský ranč Hlučín
IČO subjektu: 66144400