Detail projektu

Název projektu: Cesta za profesí
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.11/03.0020
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Karlovarský kraj
Doba realizace: od 1. března 2011 do 30. června 2012
Celková alokovaná částka: 2 616 090,88 Kč
Webová stránka: http://www.zsamsbecov.cz/
Popis:

Projekt je věnován oblasti vzdělávání, zkvalitňování vzdělávání, vytváření podmínek pro implementaci ŠVP, inovaci ŠVP, hledání nových metod výuky, seznamování se s novými pomůckami pro výuku, podpoře aktivit metodických týmů, tvorbě nových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, podpoře vzdělávání v technických oborech a rozvoji podnikatelských znalostí a dovedností žáků.

Cílem projektu je, aby škola nepředkládala žákům hotové výsledky, ale vedla je k získávání nových poznatků na základě činností, pozorování, pokusů, na základě objevování.

Navrhovaná změna v rámci tzv. efektivní školy, je taková vzdělávací instituce, ve které jednoznačně dochází k většímu osobnímu rozvoji žáků, než by se dalo očekávat vzhledem k jejich úrovni na vstupu, přičemž k tomuto osobnímu rozvoji dochází v příznivém výchovném prostředí, v souladu se zájmy a potřebami společnosti.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace
IČO subjektu: 60610395

Publikované produkty

 • Matematika 1. stupeň
  Metodika, manuál, příručka
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Český jazyk 1. stupeň
  Metodika, manuál, příručka
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Přírodověda 1. stupeň
  Metodika, manuál, příručka
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Vlastivěda 1. stupeň
  Metodika, manuál, příručka
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Metodický materiál pro mentálně postižené žáky
  Metodika, manuál, příručka
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, Klíčové kompetence
 • Český jazyk 2. stupeň
  Metodika, manuál, příručka
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Matematika + Fyzika
  Metodika, manuál, příručka
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Matematika a její aplikace, Člověk a příroda, Člověk a svět práce
 • Anglický jazyk
  Metodika, manuál, příručka
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk
 • Německý jazyk
  Metodika, manuál, příručka
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk
 • Přírodopis + Chemie
  Metodika, manuál, příručka
  2. stupeň ZŠ – chemie, přírodopis, Člověk a příroda, Člověk a svět práce, Kariérové poradenství
 • Zeměpis + Dějepis
  Metodika, manuál, příručka
  2. stupeň ZŠ – dějepis, zeměpis, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Člověk a svět práce, Kariérové poradenství
 • Informatika
  Metodika, manuál, příručka
  2. stupeň ZŠ – Informatika a informační a komunikační technologie, Člověk a svět práce, Kariérové poradenství
 • Výchovné předměty
  Metodika, manuál, příručka
  1. stupeň ZŠ – Člověk a zdraví, Člověk a svět práce, Průřezová témata
 • Kariérové poradenství
  Metodika, manuál, příručka
  2. stupeň ZŠ – Kariérové poradenství
 • Fyzika
  Metodika, manuál, příručka
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Chemie
  Metodika, manuál, příručka
  2. stupeň ZŠ – chemie, Člověk a příroda
 • Inovovaný školní vzdělávací program
  Vzdělávací koncepce
  2. stupeň ZŠ – nezařazeno