Detail projektu

Název projektu: EU peníze školám
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2061
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 15. března 2011 do 14. září 2013
Celková alokovaná částka: 480 150,00 Kč
Webová stránka: http://www.zspraslavice.cz
Popis:

Pomocí projektu bylo obnoveno IT vybavení školy, čímž bylo dětem vytvořeno zcela vyhovující pracovní prostředí - 18 nových pracovišť v PC učebně a interaktivní tabule.

Pomocí nového vybavení /včetně tří notebooků pro pedagogy/ bylo vytvořeno 9 sad DUMů po 20-ti kusech, které učitelé ověřili a uplatnili ve výuce českého jazyka, matematiky, prvouky a přírodovědy. Tím došlo ke zkvalitnění výuky a žáci mohli pracovat dynamicky, originálně a názorně. Zlepšila se motivace žáků a jejich studijní výsledky.

Zpřístupněním DUMů na webových stránkách ZŠ bylo umožněno sdílení těchto materiálů s pedagogickou i rodičovskou veřejností.

Absolvováním jazykových kurzů /dva metodické, jeden zahraniční a jeden roční jednou pedagogickou pracovnicí došlo ke zlepšení její jazykové kompetence, zkvalitnění metodiky výuky Aj a přispělo se tím i k zavádění inovativních forem a metod výuky cizího jazyka.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a mateřská škola Přáslavice, příspěvková organizace
IČO subjektu: 75028867
Webová adresa: http://www.zspraslavice.cz

Publikované produkty