Detail projektu

Název projektu: Moderní škola Heřmanice u Oder
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3078
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 29. srpna 2011 do 28. února 2014
Celková alokovaná částka: 372 321,00 Kč
Webová stránka: http://www.hermaniceuoder.cz
Popis:

Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

V rámci projektu bylo realizováno 7 klíčových aktivit a vytvořeno 11 sad vzdělávacích materiálů: 4 sady pro podporu výuky cizích jazyků, 3 sady DUM na podporu výuky prostřednictvím ICT a 4 sady zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti žáků. Pedagogičtí pracovníci školy absolvovali 7 vzdělávacích programů v rámci DVPP. Úspěšným absolvováním DVPP získali pedagogové nové kompetence pro výuku cizích jazyků, pro obsluhu a využívání ICT ve výuce a pro zlepšování matematické gramotnosti žáků

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70991065
Webová adresa: http://www.hermaniceuoder.cz

Publikované produkty

 • Anglický jazyk I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk IV.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Český jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Čtenářská gramotnost
 • Člověk a jeho svět I
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a svět práce
 • Člověk a jeho svět II
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Matematika I
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika II
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika III
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika IV
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
123movies