Detail projektu

Název projektu: Rozvoj podnikatelských dovedností na ZŠ ve Zlínském kraji
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/02.0025
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. ledna 2010 do 30. června 2012
Celková alokovaná částka: 3 446 239,00 Kč
Popis:

V rámci projektu byl vytvořen vzdělávací program pro podporu podnikatelských dovedností pro žáky 4 - 6 tříd ZŠ. Tento program je použitelný pro různé základní školy i víceletá gymnázia.

Informace o příjemci

Název příjemce: JVM - RPIC, spol. s r.o.
IČO subjektu: 46961429

Partneři projektu

Název partnera: Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace
IČO subjektu: 71008047

Publikované produkty