Detail projektu

Název projektu: Lepší škola a nové cesty vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0374
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Jihočeský kraj
Doba realizace: od 6. září 2010 do 5. března 2013
Celková alokovaná částka: 428 778,00 Kč
Popis:

Cílem projektu bylo prostřednictvím šablon

I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol

I/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Všechny cíle projektu byly splněny.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Plavsko
IČO subjektu: 70985022

Publikované produkty