Detail projektu

Název projektu: Tvorba multimedialních výukových materiálů s přihlédnutím k potřebám ZŠ
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.01/01.0025
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Vysočina
Doba realizace: od 2. března 2009 do 30. června 2011
Celková alokovaná částka: 1 370 286,00 Kč
Webová stránka: http://projekt.zsvberanov.cz/
Popis:

Cílem projektu bylo vytvořit výukové materiály využitelné na interaktivních tabulích. V rámci projektu se podařilo zmodernizovat stávající počítačovou učebnu, doplnit její vybavení moderními prostředky ICT, které umožňují žákům lepší přístup k informacím. Pedagogové byli vybaveni notebooky pro práci na vytváření výukových materiálů, nové poznatky získali v rámci školení a vzdělávacích akcí. Vytvořili na základě nových poznatků výukové materiály, z nichž vznikla databáze materiálů, které byly ověřovány ve výuce a poskytnuty pedagogům ostatních škol, kteří se účastnili závěrečného workshopu v květnu 2011. Všechny materiály byly zařazeny do ŠVP Škola pro každého.

Zpracované výstupy( výukové materiály ) byly i po ukončení projektu dále ve svém rozsahu učiteli a žáky školy využívány. Nově získané zkušenosti v oblasti ICT jim pomohly při každodenní práci a pro žáky se výuka stala více názornou a zajímavou. Výukové materiály využívají jak žáci talentování, tak se specifickými výukovými potřebami. Žáci jsou při práci s programy vedeni ke spolupráci a ohleduplnosti v mezilidských vztazích, toleranci a pomoci slabším, což přispívá k rozvoji sociálního povědomí. Žáci se při práci s výukovými materiály učí tvořivě myslet, vyhledávat problémy a jejich řešení. Prostřednictvím webových stránek projektu http://projekt.zsvberanov.cz/ mohou i pedagogové jiných škol sdílet vytvořené materiály. Realizací projektu došlo nepochybně ke zkvalitnění práce pedagogů, kteří získané znalosti využívají nadále pro vytváření nových výukových materiálů pro potřeby výuky. Do Školního vzdělávacího programu Škola pro každého byly implementovány vytvořené materiály a inovovaný ŠVP je hlavním vzdělávacím dokumentem ZŠ. Účel projektu byl tedy naplňován i nadále a prokazoval jeho potřebnost a životaschopnost.Vybavení zakoupené v rámci projektu bylo dále využíváno v souladu s tím, na co bylo pořízeno.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěková organizace
IČO subjektu: 75022133

Partneři projektu

Název partnera: OBEC VELKÝ BERANOV
IČO subjektu: 00286834