Detail projektu

Název projektu: Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích předmětech
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/02.0013
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. června 2013 do 30. září 2014
Celková alokovaná částka: 901 198,00 Kč
Popis:

V rámci klíčové aktivity "Inovace výuky volitelných předmětů" jsme využili možnosti vytvořit nové materiály pro atraktivnější výuku ve volitelných předmětech: Seminář z českého jazyka, Seminář z matematiky, Německý jazyk, Praktika ze zeměpisu, Konverzace v anglickém jazyce. Během období od 1. června 2013 do září 2014 probíhala tvorba výukových materiálů a jejich následné vytištění, popřípadě vypálení na CD v případě, že se jednalo o výukové programy pro interaktivní tabuli. Během školního roku roku 2013/2014 probíhala evaluace zhotovených materiálů a jejich oprava a doplnění podle potřeby výuky. V srpnu a záři 2014 byly vytištěny inovované materiály (brožury, metodiky). V jednotlivých volitelných předmětech jsem využívali interaktivní tabuli a to buď k prezentaci výsledků nebo k přímému zapojení žáků do výuky. Dále v rámci výuky Německého jazyka a Konverzace v anglickém jazyce byly využity zakoupené interaktivní slovníky.

V rámci klíčové aktivity "Inovace výuky předmětu Prvouka" byly v první fázi zhotovené výukové interaktivní materiály pro interaktivní tabuli a metodika pro vyučující k těmto materiálům. Během školního roku 2013/2014 probíhalo ověřování a evaluace těchto materiálů ve výuce. Pro zatraktivnění výuky byly zorganizovány pro žáky 3. ročníku exkurze, které souvisely s probíraným učivem. Proběhla exkurze do ZOO Lešná, naučná vycházka Po stopách zbojníka Ondráše, návštěva Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm s programem Vánoce na dědině a beseda s kurátorem Muzea Beskyd na téma CHKO Beskydy. Dále pak proběhla soutěž mezi třídami 3. ročníku nazvaná Minizahrádka, ve které žáci soutěžili o nejlepší výnosy zeleniny, květin a bylinek. V rámci pozorování v hodinách Prvouky žáci využili zakoupené mikroskopy.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Frýdlant nad Ostravicí náměstí T.G. Masaryka 1260 okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
IČO subjektu: 73184535
Webová adresa: http://www.zsfrydlantno.cz

Publikované produkty

123movies