Detail projektu

Název projektu: Inovace vzdělávacího programu pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a chování
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.10/02.0047
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 26. listopadu 2009 do 1. května 2012
Celková alokovaná částka: 3 318 816,00 Kč
Popis:

projekt byl zaměřen na vytvoření flexibilního vzdělávacího centra založeného na modulárním systému všestranného rozvoje osobnosti a technických dovedností. CS jsou žáci se SPUCH.

Vytvořen vzdělávací program:

  • osobnostní rozvoj
  • technické dovednosti
  • člověk a příroda
  • informatika

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola, Ostrava-Výškovice, s.r.o.
IČO subjektu: 25376420

Partneři projektu

Název partnera: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
IČO subjektu: 61989100
Název partnera: Základní škola Ostrava-Stará Bělá
IČO subjektu: 61989169