Detail projektu

Název projektu: Pozorováním a pokusy k zajímavější výuce fyziky, chemie a přírodopisu
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0024
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. března 2012 do 31. srpna 2014
Celková alokovaná částka: 2 215 818,75 Kč
Popis:

V rámci klíč. aktivity Inovace výuky volitelných předmětů - praktika z fyziky, chemie a přírodopisu byly vytvořeny tři sady patnácti pracovních listů, podle kterých následně probíhala výuka praktik ve šk. r. 2012/13 a 2013/14. Při výuce žáci pracovali s pomůckami sady Didaktik a Pasco a s mikroskopy. K práci využívali pracovní stoly pořízené k tomuto účelu a int. tabuli, která posloužila především k prezentaci a porovnávání výsledků měření. V rámci klíč. aktivity Zvýšení zájmu žáků o výuku v předmětech fyzika, chemie a přírodopis proběhla řada exkurzí. Z org. důvodů jsme některé exkurze zařazené ve šk. r. 2012/13 nahradili jinými.

Ve šk. r. 2012/13 proběhly tyto exkurze: fyzika: 6. r. - Technické muzeum Brno; 7. r. - Přečerp. el. Dlouhé Stráně, Muzeu papíru Velké Losiny; 8. r. - Hvězdárna Valašské Meziříčí; 9. r. - Jaderná elektrárna Dukovany, Přečerpávací elektrárna Dalešice

  • přírodopis: 6. r. - Muzeum Ostrava, ZOO Ostrava; 7. r. - Záchranná stanice živočichů Bartošovice, CHKO Kotvice; 8. r. - muzeum Anthropos, ZOO Brno, Spalovna komunálního odpadu Brno; 9. r. - Moravský kras - Punkevní jeskyně a propast Macocha, Sloupsko - šošůvské jeskyně; chemie: 8. r. - Gumárny Zubří, DEZA Valašské Meziříčí (výroba chemických látek); 9. r. - Saft Ferak a. s., Raškovice (výroba baterií), Čistírna odpadních vod ve Frýdlantě n. O.

Změny ve šk. r. 2013/14: fyzika: 6. r. - Technické muzeum U6, Dolní Vítkovice (lepší dostupnost a atraktivita nově otevřených expozic); 9. r. - Přečerp. el. Dlouhé Stráně, Zlatorudné mlýny Zlaté Hory (uzavření výukového centra JE Dukovany); přírodopis: 9. r. - NKP Dolní Vítkovice - Vysoká pec, Důl Hlubina (lepší dostupnost a atraktivita nově otevřených expozic); chemie: 8. r. - Unipar Rožnov p. R. - výroba svíček (malé atraktivita exkurze v podniku DEZA); 9. r. - Sběrný dvůr (zařazeno z org. důvodů), Vítkovice Mechanika (umožněny pouze 2 exkurze v podniku Saft Ferak)

K exkurzím byly vytvořeny pracovní listy.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T.G. Masaryka 1260, příspěvková organizace
IČO subjektu: 73184535
Webová adresa: http://www.zsfrydlantno.cz

Publikované produkty

123movies